vegetablesCelistvá rostlinná strava (angl. whole food, plant-based diet) je výživový směr, který upřednostňuje potraviny rostlinného původu s minimálním průmyslovým zpracováním. To znamená, že se snaží využívat rostliny v co nejpřirozenější formě. Živočišné potraviny (maso, mléko, mléčné výrobky, vejce aj.) se naopak omezují až eliminují. Podobný přístup má vegetariánská strava a ještě blíže má veganská strava. Jde-li nám o zdraví, je však nutné říci, že ani vegan nemusí jíst zdravě – např. smažené a bohatě osolené hranolky nebo chipsy zapité přeslazenou limonádou jsou sice veganské, ale rozhodně ne zdravé.

Důležitost této stravy byla dlouho opomíjena, avšak v poslední době získává silnou podporu i ze strany odborníků. Navíc existuje mnoho vědeckých studií, které nám předkládají silné důkazy o pozitivních účincích rostlinné stravy, nebo naopak o negativním účinku potravin živočišného původu (zejm. ve velkém množství).

Strava jako součást životního stylu

fruitLidské zdraví z největší části závisí na životním stylu. Jistě je Vám známo, že správná strava a dostatek pohybu jsou zdraví prospěšné. Problém je v tom, že asi jen málo lidí ví, jak významnou roli jejich životní styl opravdu hraje.

Ve vyspělých zemích převažuje kultura, ve které živočišné produkty mají obrovský význam a tvoří součást téměř každého jídla dne. To však přispívá ke vzniku a rozvoji nemocí, které zabíjejí většinu populace v těchto státech. Jsou to onemocnění srdce a cév, metabolická onemocnění, nádory a další.

Dalším velkým rizikem je nezdravý způsob zpracovávání potravin, který znehodnocuje jejich původní nutriční hodnotu (např. zmíněné chipsy). Anglicky se označují pojmem processed foods. Věřím, že už každý ví o nezdravosti jídel spadajících do kategorie fast food (a pozor, může jít i o veganský fast food). Asi jen málo z nás si uvědomuje, jak nebezpečná je pravidelná konzumace takových potravin. Trvá to dlouhou dobu, ale věřte, že se tím okrádáme o léta života, o jeho kvalitě nemluvě.

Na druhou stranu životní styl zahrnující každodenní vysoký přísun ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin a oříšků či semínek nám dovolí čerpat paletu makro i mikro živin, které podpoří naše fyzické i psychické zdraví.

Odborný přístup k výživě

beansJak je známo, oblast výživy je zahalena v mlze různých mýtů a polopravd. Čemu tedy věřit, jak se v tom vyznat? Myšlenka celistvé rostlinné stravy se nejčastěji opírá o konkrétní vědecké studie, které dokázaly prokázat vliv stravy na člověka a jeho zdraví. To již může být dobrým vodítkem. Vědecké zkoumání a honba za pravdou jsou ale nesmírně složité. Informace, které dostáváme, je nutné neustále kriticky posuzovat. Lidé mohou chybovat. Jistě velký význam mají i ekonomické a politické zájmy, které se do této sféry promítají. „Peníze až na prvním místě“, že? Existuje mnoho vědeckých studií, u kterých při bližším zkoumání zjistíme, že jsou navrženy nevhodně a s cílem vytvořit pochybnosti nebo zmatek o dopadu stravy na naše tělo.

Z jiného úhlu pohledu

grainsNeustále dávám velký důraz na zdravotní aspekty, avšak neméně důležité jsou ekologické a také etické stránky.

Živočišná výroba spotřebovává o mnoho více půdy, vody a energie než ta rostlinná. Neexistuje dostatek prostředků k tomu, aby všichni lidé na planetě mohli konzumovat maso a mléko v takové míře, jak je tomu zvykem v západní kultuře. Důležité je zmínit i velké množství skleníkových plynů, které je spojeno se živočišnou produkcí. Ekologický dopad je proto veliký.

Nároky na výrobu při současné spotřebě masa a mléka jsou obrovské, zvířata žijí ve velmi omezeném prostoru, bez možnosti pohybu, jsou masově usmrcována… To a další jsou etické argumenty, které nás mohou přimět se zamyslet, zda to s našimi stravovacími nároky nepřeháníme.

Zdravě ve zdravém prostředí

Pokud se zamyslíme nad názvem „celistvá rostlinná strava“, pak dostaneme obrázek toho, co bychom měli v našem jídelníčku nejčastěji vidět, abychom žili zdravě a ve zdravém prostředí. Uberte živočišné a přidejte rostlinné potraviny. Snažte se rozšířit si obzory, jistě dokážete objevit bohatství chutí a mnoho možností, jak se spokojeně najíst. Budete zdravější a i šťastnější.

Share