Nabídka a popis služeb zde.

Objednat služby trenéra

Ceny individuálního tréninku

První lekce je ZDARMA (zahrnuje rozhovor, základní diagnostiku pohybového aparátu a ukázkový trénink). Studenti* o 60 Kč levněji za lekci.

Pro 1 osobu:

 • 5 lekcí: 2700 Kč (540 za lekci)
 • 10 lekcí: 4900 Kč (490 za lekci)

Pro 2 osoby:

 • 5 lekcí: 3600 Kč (720 za lekci)
 • 10 lekcí: 6400 Kč (640 za lekci)

Nejde jen o samotné cvičení. Individuální tréninky obsahují komplexní balíček služeb:

 • Vedení tréninkové lekce. Každá lekce = 60-75 minut.
 • Vytvoření individuálního tréninkového a výživového plánu.
 • Organizace materiálového vybavení, pomůcek a místa tréninku.
 • Sledování a zaznamenávání Vašeho pokroku a parametrů dle plánu.
 • Aktivní průběžné přizpůsobování tréninku.
 • Diagnostika pohybového aparátu (mobilita kloubů, postavení páteře, stabilizační a dechové návyky, zkrácené a ochablé svaly…).
 • Analýza současných stravovacích návyků.
 • Poradenství pro modifikaci životního stylu (především ve smyslu výživy).

V ceně lekce není započítán vstup do fitness centra (pokud to domluvený tréninkový program vyžaduje). Fitness centrum se určuje po domluvě s trenérem.

Sestavení plánu a online poradenství

Pro klienty, kteří chtějí pouze poradit se sestavením tréninku nebo úpravou jídelníčku:

 • Individuální tréninkový plán: 1000 Kč
 • Individuální výživový plán: 1450 Kč

Pro klienty, se kterými se nemohu vždy setkávat osobně nabízím online řešení:

 • 1 online konzultace: 400 Kč
 • 5 online konzultací: 1800 Kč

Samozřejmě je možná individuální domluva a přizpůsobení charakteru tréninku. Neváhejte se zeptat.

A co je zdarma?

Kromě všech článků, návodů, rad a tipů, které jsou uveřejněné na tomto webu, také čas od času organizuji bezplatná skupinová cvičení. Jedná se o přátelské setkání lidí s podobným nadšením nebo zájmem o pohybové aktivity. Termíny takových tréninků budou zveřejněny na webu (v kalendáři a v rubrice Obecná oznámení) a na facebooku.

Způsoby úhrady

Po individuální domluvě je možné uhradit poplatek za zvolený trénink hotově nebo převodem na účet (informace o platbě převodem jsou zasílány emailem). Zaplacení je nutné provést před začátkem poskytování zvolené služby.


Slevy a příspěvky

* 1) Pro studenty:

Sleva pro studenty je uvedena u jednotlivých služeb v ceníku. Pro uplatnění slevy je nutné předložení studentského průkazu nebo jiného dokumentu (např. ISIC, potvrzení o studiu…). Sleva je poskytována pouze studentům do 26 let, kteří studují prezenční (denní) typ studia.

2) Pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a členy Klubu pevného zdraví:

Aktualizováno v r. 2016 (http://www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/ – zdroj této citace):

„Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:

Až 500 Kč na pohybové aktivity nebo sestavení jídelníčku od praktického lékaře, obezitologa nebo diabetologa pro snížení nadváhy a obezity. Příspěvek je poskytován na pohybovou aktivitu jako jsou sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu apod. trvající minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně.

Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, golf, kalanetika, plavání, spinning, gymnastika aj.

Příspěvek není určen na extrémní, nebezpečné a nepojistitelné druhy sportů (např. box, horolezectví, sportovní gymnastika, kiting, vodní slalom, lední hokej, vzpírání, motorismus, freediving, freeriding, rugby aj.) ani na jednorázové sportovní aktivity.“

Share